Όροι χρήσης

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος foodeat.gr, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης του ιστοτόπου foodeat.gr και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους, στους οποίους ενσωματώνονται και οι όροι της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρήσης Cookies. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το ηλεκτρονικό κατάστημα foodeat.gr με Α.Φ.Μ. 155516637 διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να διακόψει οποτεδήποτε τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση, ενώ δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία αυτού. Διατηρείται το δικαίωμα να τροποποιηθεί το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση. Ο xρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, καθώς και για τη διασφάλιση ότι ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο σάιτ μέσω της σύνδεσής του στο διαδίκτυο έχουν λάβει γνώση των Όρων Χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης/πολιτική αποζημίωσης

Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που μπορεί να προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσης, η εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης. Δεδομένου των τροποποιήσεων σε αποθέματα, δεν καθίσταται εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.  
 
Πνευματική ιδιοκτησία περιεχομένου

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή ή μεταφορά περιεχομένου από τον ιστότοπο, καθώς όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 
 
Απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017, απόφαση 180036/952/2017, από 1/1/2018 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, για τη διάθεσή τους στους καταναλωτές. Το foodeat.gr καλύπτει το αναφερόμενο κόστος, χωρίς να επιβαρύνει τον καταναλωτή. 
 

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης/Ιστοτόπου

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια, γι' αυτό ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά τους  Όρους Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές. Αναφορικά με τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, η εταιρεία δεν εγγυάται την πιθανότητα της μη ύπαρξης σφαλμάτων ή παραλείψεων, καθώς δύναται να προβεί σε αλλαγές και αναβάθμιση του περιεχομένου της ανά πάσα στιγμή.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 
Η κλήρωση γίνεται την τελευταία μέρα του μήνα στις 21:00. Συμμετοχές γίνονται δεκτές έως δύο ώρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού. Το δώρο του διαγωνισμού εξαργυρώνεται εντός 5 ημερών από την αναγγελία των νικητών και ισχύει για μια συνολική παραγγελία αξίας τουλάχιστον 100€ που περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 προιόντα. Εξαργύρωση του δώρου σε διαφορετικές μικρότερες παραγγελίες δεν γίνεται δεκτή. Κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Διευκρινίζεται ότι για τα προιόντα που βρίσκονται σε προσφορά, ισχύει η διάθεσή τους μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
 
 

 

Close

Ενημέρωση

Το foodeat.gr προς το παρόν εξυπηρετεί online παραγγελίες μόνο για την Αττική.